ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ – ਪੜੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ

  0
  2150

  ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ. ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹੋਮ ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ (ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ) ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਇਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋਮ ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ(ਇਕਾਂਤਵਾਸ) 17 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

  ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ
  ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ।

  ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

  ਦੂਜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

  ਤੀਜੇ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

  ਪੜੋ ਕੀ ਹਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ 10 ਨਿਰਦੇਸ਼?

  ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਕ 3 ਲੇਅਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਸਕ ਗਿੱਲਾ ਜਾਂ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ.

  ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਕ ਨੂੰ 1% ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋ-ਕਲੋਰਾਈਟ ਨਾਲ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

  ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

  ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਆਰਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

  ਸਾਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

  ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ-ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ-ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਸੈਕਿਂਡ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

  ਨਿੱਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।

  ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਬਲੋਪ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੈਂਡਲਜ਼) ਨੂੰ 1% ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ ਦੇ ਘੋਲ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

  ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।