ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੇਂਸ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ – ਕੀ ਸ਼ਰੀਰਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ? ਪੜ੍ਹੋ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ

0
4903

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ . ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੇਂਸ (ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ) ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ (ਸੈਕਸ) ਨਾਲ ਵੀ ਫੈਲਦਾ ਹੈ?

ਪੜੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ?

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਨਸੀ ਸੰਚਾਰਿਤ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਐਲੈਕਸ ਜਾਰਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।”ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਲੱਛਣ ਦਿੱਸਣ ਤਾਂ ਘਟੋ-ਘਟ ਦੋ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰਖੋ

ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਾ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਕਰਮਿਤ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਚੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੇੜੇ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਚੁੰਮਣ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਐਲੈਕਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਜੋ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਲੱਗ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ।

Note : ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ 97687-90001 ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਚ ਸੇਵ ਕਰਕੇ news updates ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜਣ ਲਈ https://bit.ly/2UXezH7 ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।